Adolygiadau am waith

FB TW YT PN
o

st o bwys byd-eang casino gweithredwyr wedi mynegi diddordeb mewn datblygu integredig cyrchfan yn Japan sut i wirio slotiau o ram. Mae rhai o'r cwmnïau hyn wedi sefydlu canghennau neu is-gwmnïau yn y wlad honno.statud legalising y cysyniad o Siapan casino hapchwarae lleoliadau – IR Hyrwyddo Bil – daeth i rym ym mis rhagfyr 2016 roi ar fy wyneb poker. Yr ail fil sy'n galluogi – IR Weithredu'r Bil, a gymeradwywyd ym mis gorffennaf – yn egluro nifer o bwyntiau allweddol o ran y wlad eginol diwydiant, gan gynnwys: cychwynnol cap o dri casino cyrchfannau ledled y wlad; 30 y cant yn y dreth ar casino gros hapchwarae refeniw; a mynediad ardoll o JPY6,000 (US$53) i Siapan ddinasyddion a thrigolion yn dymuno mynd i mewn lleoliadau o'r fath.ut hynt y bil yn ail yn dal i adael digon o waith i'w wneud cyn y Siapan casino diwydiant yn cael ei greu rhoi poker mewn brawddeg.

Nid y lleiaf o fod yn y meysydd eu gwneud i lywodraeth ganolog gan awdurdodau lleol – ar y cyd gyda eu hunain yn y sector preifat yn bartneriaid – am yr hawl i un o'r rhai cyntaf yn y trwyddedau.ast wythnos, iddo gael ei gyhoeddi yn gyfan gwbl sy'n eiddo i'r uned Adloniant Cyffredinol oedd i gaffael sydd eisoes yn bodoli Philippine-cwmni rhestredig i osod ar y Manila bourse cyfranddaliadau yn y casino gweithredwr y Okada Manila casino resort. rhowch ar eich wyneb poker gorau.

Sut i wirio slotiau o ram

TOP