Adolygiadau am waith

FB TW YT PN
o

t yr holl gyhoeddwyd ar gyfer suitors Siapan casino hapchwarae trwydded yn mynd i'r afael ag yn effeithiol polisi cyhoeddus ag anghenion y byddai-yn cael eu cynnal.e oedd yn siarad i GGRAsia ar y llinell ochr brecwast briffio yn Macau ar ddydd mercher ei gynnal gan y Ffrainc Macau Siambr Fasnach.e yn cyfeirio at y rhai dinasoedd Siapan a prefectures bod eisoes wedi mynegi diddordeb mewn gwneud cais i fod yn genedl yn y llywodraeth ganolog ar gyfer yr hawl i gynnal ar raddfa fawr casino cymhleth – yn hysbys yno gan integredig cyrchfan neu "IR" – ac mae'n rhaid dod o hyd yn y sector preifat yn bartneriaid i weithio gyda nhw.r Murray, sy'n cadeirio'r hapchwarae a lletygarwch ymgynghori Murray Grŵp Rhyngwladol, wrthym: ""mae Pob un o'r llywodraethau wedi gosod clir iawn cais am wybodaeth, gofyn-am-cysyniad y broses a beth y maent yn chwilio amdano gan y cynigion." ut ychwanegodd, gan gyfeirio at y byddai-fod yn gweithredu partneriaid: "Nid ydynt yn mynd i'r afael â rhai o gwestiynau yn briodol mewn rhai achosion – felly maent yn pwysleisio eu cryfderau ond nid ydynt yn rhoi y llywodraeth yn Siapan yn union yr hyn y maent wedi gofyn i chi roi iddynt o ran y math o gyfleusterau, y Siapan elfen, elfennau diwylliannol, ac ati" r Murray wrthym ar y llinell ochr ei siarad – "Japan – y tir y rising integredig cyrchfannau" – y rhai y cariadfab gweithredwyr wedi "rhoi eu barn ar yr hyn y maent yn credu bod y llywodraeth Siapan yn awyddus: mewn rhai achosion, maent yn gywir; ac mewn achosion eraill nad ydynt yn..." e ychwanegodd: "nid Yw'n benodol i un cwmni, ac nid yw'n cael penodol i un maes arbennig," o weithgarwch busnes.ut Mr Murray yn dweud bod dal i fod yn amser i fynd i'r afael ag unrhyw anghysondeb rhwng yr hyn y mae'r diwydiant yn ei ddweud y gallai fod yn cynnig ac yn y disgwyliadau o Siapan yn cynnal llywodraethau – trwy "proses ymgynghori ar y gweill yn awr".apan cenedlaethol llywodraeth efallai na fydd yn dechrau derbyn ar gyfer ystyried awdurdodau lleol yn y cynlluniau integredig ar gyfer cyrchfannau tan 4 ionawr 2021 new hampshire ar-lein chwaraeon gamblo. Hynny yw yn ôl y cynnig ei ddatgelu yn gynharach y mis hwn gan y Weinyddiaeth Tir, Seilwaith, Trafnidiaeth a Thwristiaeth.r Murray hefyd yn dweud wrthym am y digwyddiad llinell ochr y Siapan casino farchnad ni fyddai yn gystadleuydd uniongyrchol ar gyfer Macau. Maent yn [Siapan] yn gosod allan i gystadlu gyda Macau newydd craig galed casino hollywood florida. Maent yn cael eu yn benodol iawn yn dilyn Singapore yn fodel, sydd yn cael dim ond 3 y cant y troed," dywedodd Mr Murray i ni.
Cafodd ei gyfeirio gyntaf i Singapore fframwaith rheoleiddio ar gyfer ei casino duopoly, ac yn ail i Siapan amod fod 3 y cant o arwynebedd llawr gros o Japan IR gallai fod ar gyfer casino yn ei ddefnyddio. Beth maent yn chwilio amdano yn llawn-integredig cyrchfan sy'n cynnig iawn, yn ddiddorol iawn atyniad ymwelwyr gyda llawer o elfennau sydd yn mynd i fod yn bennaf di-hapchwarae atyniadau newydd craig galed casino gary indiana. Dyna beth maent yn mynd am y tro cyntaf. Nid ydynt yn casino-yn gyntaf, sef yr hyn y mae Macau wedi bod i raddau helaeth," dywedodd Mr Murray wrthym.apan yn caniatáu uchafswm o dri cyrchfannau yn y cyfnod cyntaf o ryddfrydoli, gyda lleoliadau yn y tebygolrwydd gwasgaru ar draws y wlad gyfan, nad ydynt yn byw fel yn Macau neu Las Vegas. pam mae gamblo yn wastraff o arian.

New hampshire ar-lein chwaraeon gamblo

TOP