Adolygiadau am waith

FB TW YT PN
l

oomberry Cyrchfannau Corp, sy'n datblygu ac yn gweithredu Solaire chynira a Casino yn Manila – ddisgrifio fel yr unol daleithiau$1.2 biliwn o eiddo – dywedodd yn ei ffeilio at y Manila bourse ar mehefin 10 ei bod wedi prynu yn ôl 4.5 miliwn o gyfranddaliadau gan fod y dechrau o gyfran ail-brynu rhaglen ar fehefin 5.
Melco Goron (Philippines) Cyrchfannau Corp yn disgyn yn aruthrol 56 y cant fel enillion siomedig buddsoddwyr, tyfu'n gynt nag hyd yn oed y 36 y cant yn colli yn y Wynn Macau Ltd, y diriogaeth Tseiniaidd gwaethaf-perfformio casino stoc," yn nodi Bloomberg.ne ffactor yw bod y VIP eraill a stakes uchel gamblers sydd wedi gwrthodedig Macau reportedly yn sgil China gwrth-lygredd ymgyrch nid ydynt bob amser yn mynd i Manila ac eraill marchnadoedd Asiaidd.organ Stanley dadansoddwyr Ymchwil a arweinir gan Praveen Choudhary amcangyfrifwyd mewn adroddiad ar 5 mehefin bod y farchnad fyd-eang ar gyfer VIP gamblo giliodd 42 y cant y flwyddyn-ar-flwyddyn a 18 y cant chwarter ar chwarter yn ystod y tri mis hyd at 31 Mawrth. Mae'r dirywiad ei arwain gan – ond nid oedd yn unigryw i – Macau, dywedodd y Morgan Stanley tîm.nd rhai chwaraewyr a junkets bod yn mynd i fannau megis Manila yn cael eu naill ai yrru bargen galed neu mewn rhai achosion yn costio yr arian tŷ.nalysts yn Sanford C.

Bernstein a arweinir gan Vitaly Umansky a grybwyllir yn nodyn ar y dydd mawrth cafwyd adroddiadau o ymgyrch gan awdurdodau Tseiniaidd yr wythnos diwethaf ar y rhai asiantaethau teithio yn Beijing i hyrwyddo De corea casinos i dir mawr gamblers. Dywedodd adroddiadau yn y 14 amheuir marchnatwyr a rhai a amheuir gamblers eu harestio ar gyfer honnir hyrwyddo gamblo ac yn troseddu yn erbyn arian cyfred tramor deddfau rheoli yn Tsieina casino velden cinio a noson. Yn ogystal, rydym yn credu bod y llywodraeth Tseiniaidd yn ymgyrch hefyd targedau teithiau lleol asiantaethau sy'n helpu gamblers wneud cais am fisa dramor casino yn cael ei leoli pum munud i ffwrdd mewn car demenagement. Rydym yn credu bod yr ymgyrch yn adlewyrchu bod y llywodraeth Tseiniaidd yn caniatáu tramor casinos i sgowtiaid Tseiniaidd VIP chwaraewyr ar gefn rheoleiddio arbitrage o blaid cymydog[ing] wledydd (gan gynnwys ynysoedd y Philipinau a Korea)." Yr heriau yma [yn Macau] a heriau yn Tsieina farchnad busnes yn cael mynd [mewn mannau eraill] – p'un a yw hi i [All] Vegas neu Awstralia, p'un a yw hi i Fietnam, p'un a yw hi i [Ne] Korea – y rhai heriau nad yw'n helpu unrhyw un yn y diwydiant," meddai mewn sesiwn yn y gynhadledd o Hapchwarae Byd-eang Expo (G2E) Asia yn Macau.elco Goron Philippines, sydd ond yn agor yn swyddogol Dinas o Freuddwydion Manila ar chwefror 2, oedd yn datgan buddran yn 2014 casino yn cael ei leoli pum munud i ffwrdd mewn car dimanche. Premiwm Hamdden datgan arian parod difidend i gyfranddalwyr o PHP0.022 y gyfran ar ei 2014 canlyniadau.loomberry Cyrchfannau Corp, a agorodd Solaire ym mis Mawrth 2013, yn datgan buddran o PHP0.05 y gyfran ar ei flwyddyn lawn 2014 cyfrifon. faint o slotiau yn y minecraft rhestr.

Casino velden cinio a noson

TOP