Adolygiadau am waith

FB TW YT PN
a

cau casino gros hapchwarae refeniw (GGR) gallai ehangu gan uwch-consensws ar lefelau yn yr ail chwarter, yn dweud nifer o brokerages, gan nodi sianel gwiriadau a diwydiant ar data answyddogol.cosi Graddau Inc dywedodd yn ei diweddaraf byd-eang adroddiad ar y rhagolygon ar gyfer y diwydiant hapchwarae, bod y VIP gamblo segment yn Macau "yn parhau i elwa solet galw nodweddion ac yn fwy iach junket amgylchedd" sut i ennill yn y micro stakes poker. Mae cwsmeriaid yn dod yn ôl gyda gwell dealltwriaeth o ôl-lygredd ymgyrch amgylchedd," meddai dadansoddwyr Fitch Alex Bumazhny, Colin Mansfield a Joseph Fontana a ddyfynnwyd gan "y Cyfan Yn: Hapchwarae Byd-eang Llawlyfr," mae'r chweched rhifyn o'r graddau asiantaeth hapchwarae sector outlook crynodeb.nion Hapchwarae Securities Inc a nodir yn y sylwadau canlynol Macau ebrill GGR rhifau a gyhoeddwyd ar 1 Mai gan y ddinas llywodraeth, pan barnu ebrill yn agos-28 y cant twf yn y chwarter cyntaf i 21 y cant, ehangu "rydym yn credu y ddwy offeren a VIP yn cymryd rhan yn mis ebrill cyflymiad".nion Hapchwarae dadansoddwr Grant Govertsen ysgrifennodd: "Rydym yn awr yn rhagweld ail-chwarter 2018 GGR i dyfu 22 y cant, neu 200 o bwyntiau sail uwch na'r amcangyfrif blaenorol sut i ennill yn y marina traeth bae casino. Mae hyn yn cynnwys Mai rhagolwg o +18.7 y cant ac yn mis mehefin +20.0 y cant." cosi wedi nodi yn ei 2018 outlook adran ar Macau, er bod roedd yn amcangyfrif blynyddol GGR twf yn 14 y cant – mae arafu o beth wedi cael ei gweld hyd yn hyn – "mae ein rhagolwg yn adlewyrchu parhad iechyd cyffredinol yn y farchnad".nion Hapchwarae dywedodd yn ei dydd mawrth memo bod "yn seiliedig ar nodweddiadol dilyniannol twf patrymau a welwyd yn y blynyddoedd blaenorol rydym yn parhau i fod yn hyderus yn ein 17 y cant-yn ogystal â rhagolwg ar gyfer y cyfan o 2018 ac yn rhagfarnllyd at y upside ar y pwynt hwn". P Morgan Gwarantau Asia Ltd ysgrifennodd hefyd mewn dydd mawrth nodyn rhagolwg Macau GGR i yn tyfu gan 15 y cant i 18 y cant y flwyddyn-ar-flwyddyn ym mis Mai, gan adlewyrchu "llymach cyfun, yn enwedig ar gyfer VIP", wedi'i ddilyn gan 17 y cant a 19 y cant ym mis mehefin. Mae hyn yn awgrymu GGR yn gallu tyfu 20 y cant i 21 y cant y flwyddyn-ar-flwyddyn yn yr ail chwarter.. sut i ennill yn y mississippi poker bridfa. yn awgrymu da upside risg presennol ein rhagdybiaeth o +18 y cant ar gyfer yr ail chwarter," ysgrifennodd dadansoddwyr DS Kim a Sean Zhuang.eutsche Gwarantau Banc Inc dadansoddwyr Carlo Santarelli a Danny Valoy meddai mewn dydd mawrth memo bod y "y maint o guro" yn deillio o ebrill ger 28 y cant GGR ehangu – mae cyfanswm o 890 bps uwch na'r broceriaeth cyn mis rhagolwg o 18.7 y cant – efallai "yn argoeli'n dda ar gyfer teimlad buddsoddwr o gwmpas ail-chwarter 2018 eiddo yn lefel y consensws EBITDA [enillion cyn llog, treth, dibrisiant ac amorteiddio] rhagolygon". Ar gyfrif ar y upside i'n ebrill rhagolwg, ein ail chwarter 2018 GGR rhagolwg yn mynd i +21.5 y cant o +15.3 y cant, tra bod ein 2018 rhagolwg yn mynd i +14.9 y cant o +12.4 y cant," meddai y Deutsche Bank tîm.organ Stanley Asia Ltd yn nodi bod consensws oedd amcangyfrifon ar gyfer Macau GGR i ehangu o 16 y cant y flwyddyn-ar-flwyddyn yn yr ail chwarter sut i ennill yn morongo casino.

Ond mae dadansoddwyr yn Praveen Choudhary a Jeremy Yn nodi Macau gamblo casino galw ym mis mehefin "y gallai fod yn wan oherwydd Cwpan y Byd pêl-droed y gemau"..

Sut i ennill yn y micro stakes poker

TOP