Adolygiadau am waith

FB TW YT PN
M

ae hyn yn arbennig o siomedig fel, trwy y dirywiad economaidd, rydym wedi gweithio'n galed i dyfu ein Manwerthu sylfaen ond mae hyn bellach yn cynnydd arfaethedig yn drethi anuniongyrchol yn gwneud y camau angenrheidiol. Mae wedi bob amser wedi bod yn eiriolwr o degwch a rheswm a yn hysbys i hoffi cwrw almaeneg, da Scotch, a [email protected] cenedlaethol harbwr casino washington dc. Y Meister wedi mynychodd bron i 100 cynadleddau yn y 20 mlynedd diwethaf ac wedi bod naill ai siaradwr neu banel safonwr ar gyfer o leiaf 60 digwyddiadau. Ffôn symudol, er enghraifft, yn parhau i fynd o nerth i nerth, yn cynyddu i 45 y cant o ar-Lein Sportsbook symiau wagered a 27 y cant o hapchwarae ar-Lein refeniw net yn y cyfnod faint o slotiau ram ydw i wedi. * Parhau twf rhagorol yn ar-Lein Sportsbook trosiant, i fyny 39 y cant gyda symudol i fyny 78 y cant faint o refeniw a yw'r casino yn cynhyrchu. * Cryf ar EIN perfformiad gyda gyngwystlo i fyny o 23 y cant a elw gweithredol i fyny 188 cant.
"O ran Manwerthu yn y DU, rydym bellach wedi rhoi ar waith yn llwyddiannus y ABB y Cod gwirfoddol ar gyfer Hapchwarae Cyfrifol ac maent yn falch iawn gyda'r cynnydd hyd yn hyn. Fodd bynnag, o ganlyniad uniongyrchol i lywodraeth y DU annisgwyl cyhoeddiad ar gynnydd yn y Gemau Peiriant Ddyletswydd i 25 y cant, rydym wedi adolygu siop proffidioldeb a fydd yn cael eu cau portffolio o 109 o siopau eleni, gan roi c420 siop gweithwyr mewn perygl o gael eu diswyddo. "Fel erioed, mae'n bwysig i chi edrych drwy'r tymor byr chwaraeon canlyniadau i cryfder sylfaenol y busnes faint o elw yn y cyfartaledd casino yn gwneud. "Er bod y rhagorol gros ennill elw yn Ch1 2013 yn gosod bar uchel iawn, sy'n golygu y byddwn yn eu hwynebu yn anodd cymharu ffigyrau, dwy golled sylweddol yn gwneud wythnos yn y chwarter hwn (wythnos 2 a 12) – gyda mawr yn ennill ar gyfer y pêl-droed punters – effeithio elw dilyniant er gwaethaf twf da yn gyngwystlo yn y ddau ar-Lein a Manwerthu ac yn sylweddol yn gwella perfformiad hapchwarae yn y ddwy sianel.
Mae wedi gwylio y diwydiant dyfu gan ei primeval cam i beth y mae yn awr.

Cenedlaethol harbwr casino washington dc

TOP