Adolygiadau am waith

FB TW YT PN
Y

loteri y byddai yn hoffi cael mwy o arian i fod yn gallu defnyddio ar gyfer y gyflogres, jacpot treuliau a hysbysebion faint o slotiau sillafu yn lefel 5 dewin wedi. Y swm a ddarparwyd ar gyfer ddibenion addysg yn y cyflwr wedi parhau i gynyddu bob blwyddyn ac yn tyfu 7.7% yn y flwyddyn ariannol sy'n dod i ben ar y 30ain o fehefin 2016 pan o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol faint o slotiau sillafu mae lefel 7 warlock wedi. Cofnod y flwyddyn yn loteri hapchwarae wedi achosi Ohio Loteri i geisio mwy o gyllideb y wladwriaeth er mwyn mynd i'r afael â newidiadau yn y defnyddwyr gamblo arferion fel hapchwarae yn ehangu ar gyfer y wladwriaeth sut i gael lwc da mewn poker. Y dyddiad y bydd y gyllideb, rhaid cael ei gymeradwyo gan y 1af o orffennaf sut i gael gynnau yn y casino heist. Ohio Loteri Cyfarwyddwr Gweithredol Dennis Berg anfon llythyr at Tim yn Awyddus, y Gyllideb Wladwriaeth Cyfarwyddwr, gan nodi bod y loteri yn gwerthu rhosyn ar gyfer pob gêm yn ystod y flwyddyn ariannol, gan gynnwys cynnydd yn draddodiadol loteri gemau gyda gwerthiant o ychydig dros $3 biliwn sut i gael pob lwc yn y gamblo. Y loteri hefyd wedi annog ac ehangu loteri ar gyfer asiantau i gynnig cerdyn credyd a debyd cerdyn taliadau ar gyfer prynu tocynnau i fod yn gallu cynyddu gwerthiant y loteri yn iau nad yw unigolion yn cario cymaint o arian ag y genhedlaeth hŷn. gamblo yn gwybod pryd i roi'r gorau.
Y Ohio loteri oedd y cyntaf a grëwyd yn 1974 ac ers hynny mae wedi darparu $22 biliwn ar gyfer addysg y wladwriaeth arian gamblo brenin lleoliad yakuza 0.

Faint o slotiau sillafu yn lefel 5 dewin wedi

TOP