Adolygiadau am waith

FB TW YT PN
U

chel larwm: i fod i gael ei fedyddio yn Broblem Genedlaethol Gamblo Clinigau, y cyfleusterau yn cael eu reportedly yn cael ei lansio mewn ymateb i gan godi pryderon am y erioed-cynyddu nifer yr achosion o broblem gamblo ymysg pobl ifanc yn y Deyrnas Unedig casino arwydd dim adneuo codau. "mae'r camau Hyn yn dangos pa mor o ddifrif y GIG yn cymryd y bygythiad o yn gaeth i gamblo, hyd yn oed mewn pobl ifanc yn cael arian gamblo trethadwy. "Yn ysgol y byddai wedi bod yn fwy tebygol o dderbyn addysg a sesiynau ymwybyddiaeth o gwmpas bethau fel cyffuriau ac alcohol, rhyw diogel, bwyta'n iach yn bersonol, gymdeithasol, iechyd ac economaidd (PSHE) gwersi addysg yn arian won gamblo trethadwy. Kenwood reportedly dweud y BBC.. yn arian a enillwyd gan gamblo trethadwy.
Y Guardian yn cyfeirio at ymchwiliad diweddar gan y Comisiwn Gamblo rheoleiddiwr yn penderfynu bod y genedl mae 67 miliwn o bobl wedi tua 450,000 yn rheolaidd dan oed gamblers, lle mae'n honni ei bennu yn cael llawer mwy nag erioed wedi cymryd cyffuriau, yn ysmygu neu yfed alcohol, er bod rhai 55,000 o hyn yn cael eu credir i wedyn yn mynd ymlaen i ddatblygu dibyniaeth online slots mit 1 cent einsatz.

Casino arwydd dim adneuo codau

TOP