Adolygiadau am waith

FB TW YT PN
R

oedd y strategaeth yn tanlinellu pan oedd yn ei gadarnhau yn ystod dydd mercher, y pedwerydd-chwarter enillion yn galw bod y cwmni yn edrych ar ddau marchnadoedd newydd: New York a Texas.

"Mae'r ychydig wythnosau diwethaf ers Sheldon basio wedi bod yn anodd i ni i gyd, ond ei ymrwymiad i fuddsoddi yn ymosodol i adeiladu eiconig cyrchfannau sy'n cyflwyno manteision economaidd i'n cymunedau lletyol, y craidd y cwmni yn gweithredu strategaeth, yn parhau i fod yn gadarn yn eu lle," dywedodd Goldstein."Rwyf wedi ymrwymo'n llwyr i barhau i weithredu yn y strategaeth y mae'n ei greu, ac yn hyderus y byddwn yn cyflawni twf yn y blynyddoedd i ddod tra bod anrhydeddu ei etifeddiaeth ac yn sylweddoli ei weledigaeth ar gyfer creu ychwanegol integredig cyrchfannau mewn marchnadoedd newydd." Y cwmni newydd llywydd a phrif swyddog gweithredu, Patrick Dumont, yn dweud fuddsoddwyr yn gwrando ar yr alwad honno "ar y map ffyrdd yn parhau i fod yn ddigyfnewid." "Yr wyf yn ymroddedig i weithio gyda Rob ac mae ein tîm arweinyddiaeth i wneud ein hamcanion yn realiti," Dumont meddai slot yn marw cotio trwch uchafswm. Mae'r cwmni adroddwyd refeniw net yn y pedwerydd chwarter o $345 miliwn o gymharu â $853 miliwn yn y pedwerydd chwarter yn 2019. "Mr Adelson weledigaeth ac arweinyddiaeth ei greu Las Vegas Tywod ac yn y confensiwn-yn seiliedig integredig cyrchfan model busnes sy'n ffurfio sylfaen i lwyddiant y cwmni," dywedodd Goldstein. Mae'n llithro ychwanegol i 19 cents, 0.4 y cant, i ben ar $48.85 yn masnachu ar ôl-oriau. Mae'r cwmni yn adrodd colled net o $376 miliwn, 39 cents cyfran, ar refeniw o $1.146 biliwn ar gyfer y chwarter a ddaeth i ben Rhagfyr pan oedd hapchwarae yn dechrau yn cripple creek.

Dydw i erioed wedi, erioed wedi cael sgwrs gyda un person sydd yn bwysig sydd erioed wedi awgrymodd i mi pan oedd hapchwarae yn dechrau yn louisiana. 11 o gymhlethdodau o lymffoma nad yw'n lymffoma Hodgkin pan oedd hapchwarae yn dechrau yn y colorado. Adelson wedi ymladd y clefyd am tua dwy flynedd beth mae tilt llawn yn golygu poker.
Las Vegas Sands yn rhannu, masnachu ar y Gyfnewidfa Stoc Efrog Newydd, gorffen i lawr $3.38, 6.4 y cant ar ddydd mercher i $49.04 yn drwm cyfaint masnachu beth yw gamblo diffiniad yn golygu.

Slot yn marw cotio trwch uchafswm

TOP