Adolygiadau am waith

FB TW YT PN
E

r y bu datblygiadau mewn meddygaeth, mae hefyd wedi bod yn gynnydd enfawr mewn technoleg, fel bod y bwci a betio cyfnewid bellach wedi ddatblygedig iawn systemau i gadw golwg ar afreolaidd gyngwystlo patrymau ceisio allan pakket casino breda.
Ond mae hyn yn fater na ellir mynd i'r afael gan y llywodraeth ar ei ben ei hun nesaf daleithiau i gyfreithloni gamblo chwaraeon. Wedi'r cyfan, mewn rhai gwledydd y trydydd byd chwaraeon betio nid oes hawl ar bob.

Yn gyntaf, os yw chwaraewr tenis yn penderfynu i golli yn syth yn gosod, sut y gallwch brofi ei fod nid oedd yn teimlo yn sâl?Yn ail, os focsiwr yn penderfynu i fynd i lawr yn y drydedd rownd, pwy sydd i ddweud nad oedd yn eu bwrw allan?Ac yn drydydd, y datblygiadau gwyddoniaeth yn golygu bod cyffuriau twyllwyr bob amser yn debygol o ffynnu mewn chwaraeon fel athletau neu feicio. Mae arwyddion sy'n cyd-fynd-osod wedi dod yn fwyfwy cyffredin mewn chwaraeon, gyda tennis a phêl-droed ar ôl bod yn arbennig o dargedu yn y cyfnod diweddar nesaf wladwriaeth i gyfreithloni gamblo ar-lein. "Mae'r adroddiad yr wyf wedi ei gyflwyno i'r gweinidog yn cyflwyno ffordd glir ymlaen yn mynd i'r afael â'r bygythiad cynyddol o lygredd at y gonestrwydd chwaraeon," Parry meddai nesaf vip gwerthu slot 2021 mewngofnodi.
Yn dilyn pryderon cynyddol am betio ar chwaraeon blaenllaw i twyllo, y gweinidog chwaraeon Gerry Sutcliffe comisiynu adroddiad, a ymgymerwyd gan Rick Parry, y cyn-Lerpwl prif weithredwr, ac sydd wedi arfaethedig i greu Y Chwaraeon Betio Uned cudd-Wybodaeth (SBIU) – chwaraeon cyfatebol o MI5. Cael y diweddaraf hapchwarae newyddion o Calvin Ayre yr haf nesaf werth vip slotiau.

Ceisio allan pakket casino breda

TOP