Adolygiadau am waith

FB TW YT PN
u

t addasu eiddo enillion cyn llog, trethi, dibrisiad ac amorteiddiad (EBITDA) ar gyfer Tywod Tsieina cynyddu 3.3 y cant yn i US$811.6 miliwn yn y trydydd chwarter 2014, o'i gymharu â US$785.3 miliwn y flwyddyn earlier promo fut de biere 5l geant casino. Net incwm ar gyfer Tywod Tsieina cynyddu 4.3 y cant yn i US$644.6 miliwn yn y trydydd chwarter 2014, o'i gymharu â US$617.9 miliwn flwyddyn yn ôl.nalysts nodi bod pwysau cystadleuol yn yr hyn a elwir premiwm segment màs yn Macau yn cynyddu, a lleihau ymylon yn y sector hwnnw.anagement ar yr enillion alw hefyd yn cyfeirio at y "yr holl bethau yn digwydd yn Hong Kong, a" sylwebaeth ar y protestiadau diweddar yno.nid Blas o Deutsche Bank AG yn Hong Kong meddai mewn nodyn: "Ar y [enillion] galw, rheoli nodi bod pwysau cystadleuol yn premiwm màs yn ddi-os yn cynyddu, ac yn debygol o waethygu poker dyfyniadau a bywyd. Ar rheoli sleidiau, premiwm màs ffin yn cael ei ddiwygio i lawr o 35-45 y cant yn yr ail chwarter i 25 y cant i 40 y cant yn y trydydd chwarter (sylfaen màs ymyl diwygiedig i lawr o'r 45-50 y cant yn 2Q i 40-50 y cant mewn 3Q ar lafur cost chwyddiant)." enneth Fong Credyd Suisse AG yn Hong Kong yn nodi: "Rheoli outlook yn optimistaidd gan nodi cryf falu segment màs perfformiad, ychydig iawn o effaith y gwaharddiad ar ysmygu gweithredu a bod y VIP farchnad yn raddol wella ymadroddion poker ar gyfer bywyd. Wedi dweud hynny, fel y refeniw yn arafu, rheoli yn gweld ymyl risg ar gyfer y premiwm segment màs ymadroddion ar gyfer chwaraewyr poker.

Hyd yn hyn, nid ydym wedi sylwi ar unrhyw gam sylweddol yn y farchnad dorfol hyrwyddo oddi ar ein sianel gwiriadau." e ychwanegodd: "Rydym wedi profi cyclicality yn Macau yn y gorffennol ac rydym yn credu bod y presennol tyner yn yr amgylchedd yn Macau heddiw hefyd yn gylchol, ac y mae'n dim ond mater o amser cyn y cylch yn gwrthdroi ei hun." dynnu arian o paypal gan ddadansoddwr faint o fyrddau hapchwarae newydd casino resort byddai yn rhaid, Mr Adelson ailadroddodd ei gred y byddai gweithredwyr yn cael eu gwobrwyo gyda byrddau mewn perthynas â'r swm o di-hapchwarae cyfleusterau y maent yn eu hadeiladu, a dywedodd ei oedd yn cyd-fynd â datganiadau blaenorol gan y llywodraeth Macau.e dywedodd ei swyddogion yn fuan i drafod "ar wahân ariannu prosiect a fydd yn cwmpasu llawer o arian" sydd wedi cael ei ddefnyddio yn yr adeilad yn y Baris Macao.r Adelson dweud bod Las Vegas Sands oedd "mynd ar drywydd y potensial ar gyfer IR [integredig cyrchfan] datblygu yn Japan gyda brwdfrydedd mawr ac yn credu ein unigryw confensiwn-yn seiliedig integredig cyrchfan datblygu model a fydd yn dod â buddiannau ystyrlon i Japan o ran busnes, hamdden a thwristiaeth, cyflogaeth a thwf economaidd." e ychwanegodd efe a rheoli hefyd wedi bod yn "treulio amser helaeth ar y ddaear yn Korea," ond ychwanegodd, mewn ymateb i'r dadansoddwr y byddai De Korea yn fod yn fwy farchnad ddeniadol os yw pobl leol yn caniatáu i gamblo.inally, Mr Adelson deyrnged i Michael Leven, sydd wedi ymddeol fel y Las Vegas Sands llywydd a phrif swyddog gweithredol ar ddiwedd y flwyddyn poker dyfyniadau am gariad. Mae ei gallu i gyflawni fy ngweledigaeth ar gyfer y cwmni bob amser yn cael eu gwerthfawrogi," meddai Mr Adelson..

Promo fut de biere 5l geant casino

TOP