Adolygiadau am waith

FB TW YT PN
S

iop un-refeniw net yn aros yn wastad ar $8.12 biliwn, yn ôl y cwmni pa mor bell yw'r agosaf at casino oddi wrthyf. O'i gymharu â'i 2016 gweithrediadau, CEC Llywydd a phrif SWYDDOG gweithredol Marc Fissora sylw at y ffaith bod y cwmni yn postiwyd y twf ar draws yr holl segmentau y llynedd. Caesars cyfaddef bod y màs saethu a ddigwyddodd yn Las Vegas mis hydref diwethaf, daro y cwmni EBITDA o tua $25 miliwn yn y pedwerydd chwarter sut i agor sd slot iphone 8. "Unwaith eto, mae yna lawer o flaenoriaethau o fewn y cwmni o safbwynt twf ac o strwythur cyfalaf safbwynt. Di-hapchwarae refeniw a Las Vegas RevPAR cynyddu ar gyfer y flwyddyn lawn, yn cael ei yrru gan ystafell adnewyddu a chryfder cyffredinol ein lletygarwch asedau," Fissora meddai mewn datganiad sut i agor sd slot ar galaxy s9. Y cwmni, yn y cyfamser, yn dal i fod yn mulling ar p'un ai i gyfuno CEOC gyda ei Caesars Cyrchfan Casgliad uned y flwyddyn hon. (CEOC) eiddo. Mae'r rhestr o swyddogion gweithredol corfforaethol yn awyddus i ddiolch yn Unol Daleithiau Llywydd Donald Trump am gymeradwyo un-amser budd-dal treth wedi tyfu hirach sut i agor sd slot ar galaxy s7. Y casino byddai gweithredwr wedi cofrestru colli unwaith eto eleni oherwydd y $2.03 biliwn ailstrwythuro costau sy'n gysylltiedig â CEOC yn ymddangosiad o amddiffyn methdaliad a $232 miliwn o golled ar ddyled dileu'r llwybr yn ei chael, os nid ar gyfer Trump yn budd-dal treth sut i agor sd slot ar galaxy s7 heb offeryn. "Un-siop hapchwarae refeniw cynnydd cwmni-eang ar gyfer y flwyddyn lawn er gwaethaf anffafriol yn cynnal tua $80 miliwn. Ac mae hynny'n bendant yn un y byddwn yn parhau i werthuso," CEC Prif Swyddog Cyllid Eric Hession meddai."Fyddwn i ddim am i chi roi llinell amser ar ei fod ar y pwynt hwn, ond mae'n sicr yn rhywbeth sydd gennym ar ein rhestr fel cyfle posibl." Cael y diweddaraf hapchwarae newyddion o Calvin Ayre rhestr o slot ar-lein drwy ovo.

Pa mor bell yw'r agosaf at casino oddi wrthyf

TOP