Adolygiadau am waith

FB TW YT PN
D

eddfwyr yn y Gwladwriaethau Jersey, dibyniaeth Goron Prydain, yn addasu cyfreithiau i reoleiddio arian cyfred digidol gweithgareddau cyfnewid ordre des prif gyflenwad au poker yn imprimer. Yn 2015, Jersey awdurdodau gyhoeddi eu bod yn bwriadu cyflwyno deddfwriaeth a fyddai'n paratoi'r ffordd ar gyfer creu system reoleiddio ar gyfer rhai darparwyr gwasanaeth sac de voyage souple sans roulette. Yna, yr wythnos diwethaf, y Wladwriaeth yn y Cynulliad, cyhoeddodd y llywodraeth gorchymyn bod yn eithrio digidol cyfnewid arian cyfred o cofrestru gofynion os yw eu trosiant blynyddol yn llai na £150,000 sac de voyage chwaraeon roulette. Ond rhai a fydd yn mynd dros y swm blynyddol bydd angen i chi roi gwybod i'r Jersey llywodraeth o fewn tri mis neu wynebu cosb posibl. "Mae erthygl 4 yn gwneud darpariaeth drosiannol ar gyfer yr achos pan fo trosiant cyntaf yn fwy na £150,000, fel y person sy'n rhedeg busnes o'r fath ni fydd yn atebol yn droseddol os, o fewn cyfnod o dri mis sy'n dechrau ar y diwrnod y mae'r trosiant yn cyrraedd neu'n rhagori ar y ffigur hwnnw, mae'r person yn gwneud cais i gofrestru o dan y 2008 y gyfraith," y drefn y llywodraeth a nodwyd. 15% o'r prif fanciau byd-eang yn disgwyl i gyflwyno ein blockchain cynhyrchion yn y Cyfamser, cawr dechnoleg IBM rhyddhau adroddiad yn nodi banciau a sefydliadau ariannol eraill yn cael eu mabwysiadu blockchain technoleg "yn ddramatig yn gyflymach" na disgwyl i ddechrau, Reuters hadrodd. Mewn gwirionedd, canfu'r adroddiad fod 15 y cant o'r top byd-eang banciau yn disgwyl i'r lansiad ar raddfa lawn, masnachol blockchain cynnyrch mor gynnar â 2017, er bod 65 y cant o fanciau bydd yn rhaid blockchain-brosiectau cysylltiedig yn cynhyrchu mewn tair blynedd. Blockchain yn gwneud defnydd o cryptograffeg i greu dosbarthu cyfriflyfr system, sy'n cael ei ddefnyddio yn aml i ddal ac yn gwario arian yn fwy agored, tryloyw a hyblyg modd o'i gymharu â traddodiadol banc neu gwmnïau cardiau credyd. "Mae'r diwydiant yn hyrddio tuag at blockchain mabwysiadu yn llawer cyflymach nag y mae llawer yn disgwyl," IBM dweud yn ei adroddiad, yn ôl y newyddion allfa.
"2017 yn edrych i fod yn y flwyddyn bancio ar blockchains sifftiau o sero i chwe deg." Bitcoin ar hyn o bryd y pris a cyfaint masnach Y pris o bitcoin wedi codi ychydig i $603.2 ar fore dydd iau, gyda cyfaint masnach o $65,863.11. Cael y diweddaraf hapchwarae newyddion o Calvin Ayre sac de voyage roulette samsonite.

Ordre des prif gyflenwad au poker yn imprimer

TOP