Adolygiadau am waith

FB TW YT PN
M

ae'r llywodraeth Siapan yn systematig symud ymlaen, er yn araf, gyda deddfwriaeth a fydd yn awdurdodi'r gwaith o ddatblygu integredig hapchwarae cyrchfannau, newid mawr i wlad sydd wedi ei wahardd gamblo casino peiriannau slot gyda bris y ymyl tŷ. "Japan yw mewn sefyllfa ffodus," meddai IGI Cyfarwyddwr Gweithredol Bo Bernhard. "Ar gyfer Japan i ddenu a ddymunir ac yn ddymunol yn fath o fyd-eang gystadleuol buddsoddiad cyfalaf yn ei integredig cyrchfannau, a fydd yn ei dro yn caniatáu ar gyfer y math o fyd-eang gystadleuol integredig cyrchfan cyrchfannau i gael eu hadeiladu, ni all fod unrhyw gysylltiad â'r troseddau cyfundrefnol o gwbl," meddai yr adroddiad peiriannau slot gyda dim adneuo. Mae'r awduron yn dod i'r casgliad bod y camau hyn ac eraill byddai'n angenrheidiol i sicrhau bod Japan yn y diwydiant hapchwarae gallai gystadlu yn y farchnad fyd-eang, a dyna pam maent yn cysylltu ag academyddion sy'n gwybod yn y byd hwn, y gorau. beth yw poced brenhinoedd yn poker. Mae'r adroddiad hefyd yn ystyried blaenorol ymchwil ar effaith gwahanol fathau o reoliadau, megis terfynau betio ar casinos, a rhannu eu casgliad nad oedd "gwybodaeth gyfyngedig am effeithiolrwydd y rhaglenni hyn yn lleihau niwed." Deddfwyr yn y Diet Siapan wedi arnofio yn y syniad o ofyn ffioedd mynediad ar gyfer pobl leol i gadw phroblem gamblo i ffwrdd beth yw poced 8 yn poker. Yn ystod y cwrs o 100 o dudalennau yn "effeithiau economaidd-Gymdeithasol o Siapan integredig cyrchfannau – adolygiad ac argymhellion," y UNLV tîm yn edrych ar sut y mae'r llywodraeth Siapan gallai cydbwysedd rhwng nodau tyfu farchnad dwristiaeth ar yr un pryd yn lleihau gamblo yn costau cymdeithasol.. "Mae'n destun pryder, ffioedd mynediad yn debygol o gynyddu yn y gyfran o refeniw o chwaraewyr gyda gamblo anhwylder," dywedodd yr adroddiad. Er enghraifft, mae'r awduron yn dweud bod y system reoleiddio dylai fod yn gallu "yn helpu i berfformio heddlu-lefel agored a chudd ymchwiliadau troseddol," ac y dylai casinos yn cael eu hannog i gymryd rhan yn egnïol hunan-reoleiddio i gefnogi system o'r fath. Ond gan ddefnyddio Nevada fel model, mae ymchwilwyr dangos sut Las Vegas yn llwyddo i symud i ffwrdd oddi wrth dorf-rheoli diwylliant, ac wedi gwneud nifer o argymhellion ar gyfer y broses drwyddedu a rheoliadau diwydiant i wedi profi yn effeithiol wrth helpu i gadw y casino busnes yn lân. Yn Japan, yakuza mobsters ar hyn o bryd wedi rheoli llawer o Siapan gweithgareddau hapchwarae. Dylai rheoleiddwyr hefyd yn cael y pŵer i osod sancsiynau yn erbyn y gweithredwyr, ac eithrio pobl sy'n gysylltiedig â throseddu cyfundrefnol o hyd yn oed yn mynd i mewn trwyddedig cyrchfannau.

Peiriannau slot gyda bris y ymyl tŷ

TOP