Adolygiadau am waith

FB TW YT PN
C

asino gweithredwr Caesars Adloniant Gorfforaeth (CEC) a allai fod ar y bachyn ar gyfer dros $5b mewn iawndal ar ôl archwiliwr annibynnol i'r casgliad y cwmni cyn y methdaliad trosglwyddo asedau eu bwriadu i sgriw dros credydwyr. Archwiliwr annibynnol Richard Davis, a benodwyd flwyddyn yn ôl gan Illinois methdaliad llys i ymchwilio i'r dadleuol trosglwyddo asedau a thrafodion eraill CEC a wnaed cyn ionawr 2015 methdaliad ei brif uned Caesars Adloniant Gweithredu Co (CEOC), a gyhoeddwyd ei adroddiad ar ddydd mawrth, sy'n rhoi'r gorau i byr o labelu y trafodion troseddol neu gyfraith gyffredin dwyll. Fodd bynnag, Davis' tîm oedd yn dod o hyd i dystiolaeth bod CEOC yn dechnegol ansolfent mor gynnar â 2008, dim ond blwyddyn ar ôl y gronfa gwrych cewri Apollo Rheoli Byd-eang a TPG Cyfalaf yn taro $30b llawer i gymryd y cwmni preifat.
Dywedodd Davis nid oedd "byth yn unrhyw cyfle realistig" bod CEOC byddai gadw ei phen uwchben y dŵr ac yn yr arian "ni ellid yn rhesymol fod wedi meddwl yn wahanol." Davis' adroddiad yn dweud y gwrych cronfeydd lansio strategaeth yn hwyr yn 2012 i ailstrwythuro'r cwmni i darian ei asedau mwyaf gwerthfawr – gan gynnwys ei proffidiol ar-lein hapchwarae yn is – adran o'r credydwyr yn achos o CEOC methdaliad. Fel y cyfryw, mae'r adroddiad yn dweud hawliadau i helpu ymddiriedol toriadau y gellid eu gwneud yn erbyn Apollo a TPG sut wnaethoch blackjack cael ei enw. Davis, cyn-Watergate ymchwilydd, dywedodd ei fod yn cymryd i ystyriaeth bod y cronfeydd gwrych oedd "ymhlith y mwyaf yn ariannol buddsoddwyr savvy yn y wlad," ac eto maent yn amlwg yn anwybyddu eu rhwymedigaeth i weithredu ar ran credydwyr yn ychwanegol at y cyfranddalwyr. Davis' adroddiad, sydd heb fod yn rhwymol, fod credydwyr' niwed posibl hawliadau gyda mwy na 50% o siawns o lwyddo yn y llys yn gallu amrywio o $3.6 b i $5.1 b sut oedd jack black y deintgig yn cael ei enw. CEC wedi rhybuddio y os bydd y lluosog lawsuits ffeilio erbyn iau credydwyr – sydd wedi bod yn gofyn i arth y brunt o y $10b dyled haircut envisioned gan CEOC cynllun ailstrwythuro – yn llwyddiannus, CEC fydd yn debygol o ymuno CEOC yn ffeilio ar gyfer Pennod 11 diogelu. CEC cyfranddaliadau disgyn gymaint ag 16% yn gynnar yn y masnachu ar dydd mercher ond rallied ychydig wrth i'r bore symud ymlaen ac mae'r sioc wedi gwisgo i ffwrdd sut oedd jack black pershing cael ei enw. Y ddau gwrych cronfeydd ac yn CEC cyhoeddi datganiadau yn dweud (syndod!) maent yn anghytuno â'r adroddiad "goddrychol casgliadau a barn." Mae'r Illinois llys methdaliad goruchwylio CEOC ailstrwythuro'r wedi trefnu gwrandawiad yn ddiweddarach ar ddydd mercher. Cael y diweddaraf hapchwarae newyddion o Calvin Ayre pwy yw'r gorau slot derbynwyr yn y nfl.

Sut wnaethoch blackjack cael ei enw

TOP