Adolygiadau am waith

FB TW YT PN
I

feddwl bod Colorado gall argae ei ffordd allan o newid yn yr hinsawdd yn gamblo uchaf polion," meddai Gary Wockner, cyfarwyddwr Achub y Colorado ac yn Coloradans am Gyfiawnder Hinsawdd casino am ddim 770 beiriant sous partouche. Still, mae rhai cwmnïau hapchwarae yn jockeying ar gyfer swydd ar flaen y Prop DD bleidleisio, betio y bydd Colorado bleidleisio o blaid y mesur. Hyd yn oed mewn rhyddfrydol Colorado, lle y Democratiaid rheoli y llywodraethwr plasty a'r ddau dy yn y wladwriaeth ddeddfwrfa, mae rhai grwpiau amgylcheddol yn gwrthwynebu chwaraeon betio cwestiwn casino am ddim gyda bonws sans depo. Yn seiliedig ar amcangyfrif o 10 y cant gyfradd dreth ar chwaraeon betiau, y mwyaf uchelgeisiol y rhagolygon yn gweld chwaraeon gyngwystlo cynhyrchu $20 miliwn yn y derbyniadau blynyddol ar gyfer y wladwriaeth casino am ddim 777 sans telechargement. Cynnig DD yn cyfrannu at y datblygiad o storio ychwanegol a gwella dyfrhau effeithlonrwydd fel bod y diwydiant amaethyddol wedi y dŵr sydd ei angen i ffynnu mewn Colorado," meddai Terry Fankhauser o'r Colorado Cattlemen yn Gymdeithas mewn datganiad casino am ddim 770 beiriant sous.

Prop DD wedi detractors, gan gynnwys y rhai sy'n arddel y balot cwestiwn yn amwys ac y mae'n dim ond y cynllun sydd, os caiff ei gymeradwyo, byddai'n agor y drws i fwy o dreth o deithiau cerdded yn yr enw o ddŵr jeux de casino am ddim beiriant sous 777. Disgwylir y bydd pleidleiswyr yn gweld y canlynol ar eu pleidlais ym mis tachwedd: "Bydd trethi y wladwriaeth yn cael ei gynyddu gan naw ar hugain o miliwn o ddoleri bob blwyddyn i gronfa wladwriaeth prosiectau dŵr ac ymrwymiadau ac i dalu am reoleiddio betio ar chwaraeon drwy trwyddedu casinos gan awdurdodi treth ar chwaraeon betio o ddeg y cant o net chwaraeon betio elw, ac i osod y dreth ar bobl trwyddedig i gynnal chwaraeon betio gweithrediadau?," yn ôl yr Ysgrifennydd Gwladol jeux de casino am ddim beiriant sous classique.

Os bydd y wladwriaeth yn cymeradwyo chwaraeon betio, bydd yn rhaid i rai daearyddol fantais oherwydd, yn ei saith o wladwriaethau cyfagos, ond yn New Mexico yn caniatáu chwaraeon betio. Nid yw'r un o'r chwech arall yn ymddangos yn debygol o gadarnhau'r sy'n gysylltiedig â deddfwriaeth y flwyddyn hon neu yn 2020. jeux de casino am ddim beiriant sous yn telecharger.

Casino am ddim 770 beiriant sous partouche

TOP